با توجه به اینکه تاکید دولت بر سوق بطرف افزایش صادرات غیر نفتی می باشد،صادرات آبزیان یکی از گزینه های مناسب این هدف بشمار میرود . هر چند تحریم های جهانی عرصه را برای حضور واقعی بازرگانان ایرانی مشکل کرده است لیکن تجار ایران با نبوغ و پشتکار خود توانسته اند در بازارهای جهانی تا حد امکان سهم خود را حفظ کنند.

به گزارش آژانس خبرگزاری دامپزشکان ایران زمین صادرکننده ملی آبزیان کشور،در سال جاری نیز توانسته است صادرات خود را چهل درصد افزایش دهد.
در بخش صادرات آبزیان بازرگانی احمد پورعلی مستقر درشهر بوشهر سکان دار صادرات این کالای ارزشمند است.طبق آخرین تماس آژانس خبرگزاری دامپزشکان ایران زمین با مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بازرگانی احمد پورعلی،کادر مدیریتی این تشکل توانسته است در سال جاری چهل درصد صادرات خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهد .
بازرگانی پورعلی در دهه های گذشته علاوه بر ارزآوری چند میلیون دلاری هر ساله برای کشور،توانسته اشتغال زایی خوبی را نیز در استانهای جنوبی و محروم کشور ایجاد کند.
در این بازرگانی و مجموعه های وابسته به آن تولید،فرآوری،بسته بندی،بازاریابی و صادرات انواع آبزیان در مقیاس چند هزار تن در سال انجام می پذیردکه می تواند بعنوان الگوی مناسبی برای علاقمندان و بازرگانان جوان و استفاده از تجربیات این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.